DAS – DESIGN ANTHROPOLOGY SCHOOL

[Design Foundation] Ưu Nhược Điểm Của Inhouse, Agency, và Boutique Studio w/ Alex Dang

-----
Nhà thiết kế đồ hoạ làm việc ở đâu? In-house, Agency, Boutique Studio là gì? Và đặc điểm, ưu và nhược điểm của các môi trường đó ra sao? Hãy
cùng tìm hiểu qua góc nhìn của giảng viên Alex Dang - Former Project Manager tại Bratus Agency. Website: https://www.behance.net/alexdang

00:00 - Giới thiệu
00:11 - Inhouse
05:25 - Agency quảng cáo
11:36 - Boutique Design Studio

-----
DAS Facebook: https://www.facebook.com/DesignAnthropologySchool
DAS Website: https://das.info.vn/
Các khóa Online: https://das.info.vn/online-courses
Youtube Channel: https://www.youtube.com/c/dasdesignanthropologyschool1
….
Загрузить ещё Видео

Author: admin