DAS – DESIGN ANTHROPOLOGY SCHOOL

Thuyết Trình Cuối Khoá Promotional Design Basics - Key Visual Cho Tinder

-----
Khoá Promotional Design Basics giảng dạy bởi anh Linh Lee học về gì? Video sau được cắt ra từ buổi thuyết trình cuối khoá học. Nếu bạn nào muốn tìm
hiểu ngành quảng cáo thì hãy xem ngay nhé.

00:00 - Crisis đầu present của Thảo
00:40 - Dặn dò của hiệu trưởng Huy Tạ
01:53 - Hãy hỏi khi còn có thể
02:32 - Bắt đầu presentation
07:19 - TVC
09:28 - KV cuối cùng
09:33 - Nhận xét của anh Linh Lee
24:56 - Nhận xét chung của hiệu trưởng Huy Tạ

-----
DAS Facebook: https://www.facebook.com/DesignAnthropologySchool
DAS Website: https://das.info.vn/
Các khóa Online: https://das.info.vn/online-courses
Youtube Channel: https://www.youtube.com/c/dasdesignanthropologyschool1
….
Загрузить ещё Видео

Author: admin