Факултет «Техника и технологии» — Ямбол

Метаногените - далечни и непознати

Гл. ас. д-р Иво Ганчев представя резултати от работата по работен пакет по Национална програма "Интелигентно животновъдство" в рамките на събитието "Панорама на Тракийски университет: Университетът отваря врати за наука ...и изкуство в Европейската нощ на учените”, което се проведе на 30.09.2022 г.[+] Показать больше

Author: admin