Транспортные технологии ОНМУ

Спеціальність 🚢 275 ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (на морському та річковому транспорті) ОНМУ

🚢 Спеціальність 275 «ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (на морському та річковому транспорті)» – це унікальна інженерна спеціальність, яка продовжує традиції факультету «ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ», пізніше перейменованого у факультет «УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ», а ...потім у факультет «ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ і СИСТЕМ».

👩‍💻Освітньо-професійна програма «ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА УПРАВЛІННЯ НА ТРАНСПОРТІ» має прикладну орієнтацію та направлена на підготовку фахівців – ЕКСПЛУАТАЦІЙНИКІВ у галузі морського і річкового транспорту, які вміють вирішувати будь-які задачі в різних сферах морського бізнесу, організовувати перевезення вантажів і пасажирів, управляти роботою флоту і портів.

❗️ЯКІСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ І ПАСАЖИРІВ, А ТАКОЖ ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ РОБОТОЮ ФЛОТУ І ПОРТІВ є визначальними критеріями діяльності транспортної галузі. Для досягнення високого рівня відповідних показників необхідні фахівці широкого профілю, які підготовлені до самостійної інженерної, управлінської та організаційної роботи у сфері експлуатації, розвитку і проєктування транспортних систем.
Цим вимогам ПОВНОЮ МІРОЮ ВІДПОВІДАЮТЬ наші випускники, які отримують вищу освіту за освітньо-професійною програмою «ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА УПРАВЛІННЯ НА ТРАНСПОРТІ».

НАШІ СТУДЕНТИ – здобувачі вищої освіти у галузі 27 Транспорт:
✅Проходять практичну підготовку в ПРОВІДНИХ транспортних організаціях держави і мають можливість здобути компетентності, які потрібні для подальшої професійної діяльності.

✅Беруть участь у різних БІЗНЕС-ТРЕНІНГАХ, ДІЛОВИХ ІГРАХ, МАЙСТЕР-КЛАСАХ із залученням провідних фахівців галузі.

✅Вивчають наступні основні дисципліни загальної і професійної підготовки: Загальний курс транспорту; Дослідження операцій в транспортних системах; Основи теорії систем і управління; Професійна англійська мова; Основи управління проектами; Основи геоінформаційних систем в судноплавстві; Вантажознавство; Організація вантажних перевезень; Основи теорії транспортних процесів і систем; Організація пасажирських перевезень; Основи управління портами; Технологія вантажних операцій; Логістика; Митне забезпечення зовнішньоторговельних операцій; Технологія морських перевезень; Взаємодія видів транспорту; Внутрішньопортове оперативне управління; Організація транспортно-експедиторського обслуговування вантажів; Управління роботою флоту; Улаштування та обладнання портів; Теорія та будова судна; Агентування; Тарифи, фрахти, збори у системі морських перевезень; Фрахтування; Судноплавний менеджмент.

✅Складають власну освітню траєкторію навчання шляхом вільного вибору дисциплін в обсязі, передбаченому законодавством, із наступного переліку: Інфраструктура транспортних систем; Транспортні вузли і порти в системі міжнародної торгівлі; Основи транспортно-експедиторської діяльності; Взаємодія порту з клієнтурою; Управління термінальними і транспортно-складськими системами (внутрішньопортова логістики); Організація портового бізнесу; Конкуренція на ринці портових послуг; Організація діяльності портових операторів; Сюрвейєрська і тальманська діяльність в портах; Організація і управління рухом суден; Міжнародне регулювання судноплавства; Основи комерційної діяльності судноплавних підприємств; Транспортне забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків; Лінійне судноплавство; Крюїнг і шипчандлерська діяльність; Інтермодальні перевезення; Організація і управління роботою спеціалізованого флоту; Теорія і практика претензійної роботи на транспорті; Технології прийняття управлінських рішень; Системна організація бізнес-процесів на транспорті; Прикладна статистика; Постачання та збут в логістиці; Антикризове управління на транспорті; Моделювання транспортних процесів та систем; Проектування та оптимізація інтегрованих транспортних систем; Логістичні центри та аутсорсинг логістичних послуг; Проекти розвитку підприємств транспортного комплексу; Політологія і соціологія; Логіка; Морське право; Правове регулювання митної діяльності; Англійська мова; Німецька мова.

✅Мають право відвідувати цікаві для них заняття за іншими освітньо-професійними програми у якості факультативів, без складання заліків і екзаменів, отримуючи додаткові професійні компетентності і набуваючи корисні соціальні навички (softskills).

✅Мають академічну мобільність, яка дозволяє вдосконалювати свої знання в зарубіжних закладах вищої освіти, з правом визнання і перезарахування результатів такого навчання. Умови навчання та практики закордоном гарантуються угодами між ОНМУ і вищими навчальними закладами Європи, Азії, Північної Америки.

✅Мають можливість брати участь в науково-практичних Всеукраїнських та Міжнародних конференціях з публікацією матеріалів досліджень в авторитетних галузевих виданнях.

#онму#Транспортнітехнологіі#275Транспортныетехнологии#морькийтранспорт#транспортныетехнологии#Одесскийводный
[+] Показать больше
Загрузить ещё

Author: admin